Skip navigation

I.1. Alapfogalmak, definíciók

Célok

Ahhoz, hogy elsajátíthassuk a médiaelmélet alapjait, először meg kell ismernünk azokat a fogalmakat, amelyek lépten-nyomon ránk köszöntenek a médiajelenségek tanulmányozása közben. A médiaelmélet igen fiatal tudományág, ezért alapfogalmai sok esetben kiforratlanok, képlékenyek, többrétegűek. A legtöbbjükre többféle, egymástól akár nagymértékben eltérő definíció is létezik. Ennek ellenére meg kell kísérelnünk körvonalazni ezeket a fogalmakat.