Skip navigation

VIII.1.1. A médiamanipuláció fogalma

A manipuláció tudatos befolyásolás, amelynek révén az üzenet küldője hatni kíván a befogadóra. Ez ugyan minden kommunikációs helyzetre igaz, de „a kifejezés a média világában elsősorban negatív értelemben használatos: a társadalmi tudatformálás etikai értelemben megkérdőjelezhető, olykor kifejezetten nemtelen eszközét értik rajta.”[1]

Az alábbiakban tekintsük át azokat az eszközöket, amelyek révén a média befolyásoló hatást tud kifejteni a befogadókra, manipulálni tudja a közvélekedést, közhangulatot![1] Film- és médiafogalmak kisszótára. Budapest, Korona Kiadó, 2002. 260-261. old.