Skip navigation

A tananyag elsajátítását segítő feladatok

Feladat

1. Gondolja végig, hogy a hipertext általánossá válása hogyan hatott a gondolkodásra? Az adatbázis-kultúrán felnövő generációk informálódási és problémamegoldási módszerei miben térnek el a korábbi generációkétól?

2. Keressen példákat arra, hogy az interaktivitás hogyan jelenik meg a mindennapokban!

3. Tanulmányozza a blogok szerkezetét! Mit gondol, milyennek kell lennie egy blognak ahhoz, hogy közérdeklődésre tartson számot?