Skip navigation

VI.2. Az újmédia fogalma

Célok

Napjainkban egyre gyakrabban halljuk azokat a kifejezéseket, hogy újmédia, közösségi média, internetmédia. Pontos mibenlétüket azonban kevesen ismerik, hiszen a fogalmak definíciói napjainkban kezdenek kirajzolódni. Mégis elengedhetetlenül fontos, hogy a rajz szakos tanárjelöltek találkozzanak ezekkel a fogalmakkal, hiszen mind pedagógiai pályájuk, mind alkotói, művészi pályafutásuk során hasznos lehet, ha tisztában vannak működési mechanizmusaikkal. A lecke megkísérli minél átfogóbban bemutatni, és a „hagyományos” médiával összevetni az új médiajelenségeket.