Skip navigation

X.3.3. A média és a különböző művészeti ágak

A média nem csak az ábrázoló művészetre volt hatással, de a többi művészeti ágra is. Általánosságban elmondható, hogy a média könnyebben hozzáférhetővé tette a művészeti alkotásokat az emberek számára. Ugyanakkor a média hozzájárult a tömegkultúra kialakulásához és a művészeti ágak popularizálódásához. A rádió feltalálásával és elterjedésével párhuzamosan eltűnt a népzene és kialakult az úgynevezett könnyűzene. A színművészetet a film megjelenése alakította át gyökeresen, amely a színészi játék egészen más eszközeit tette szükségessé. A táncművészet és az irodalom esetében a hatás kevésbé látványos, de szintén tetten érhető. A legnagyobb hatást azonban kétség kívül a képzőművészetre gyakorolta a média. Térnyerésével átalakult az emberiség teljes vizuális kultúrája.