Skip navigation

II.3.6. A demokratikus modell

Ez a médiamodell a társadalmi felelősség modelljének kritikájaként fogalmazódott meg. Képviselői szerint azért kritizálható a társadalmi felelősség modellje, mert hajlamossá válik az elitizmusra. Az ellenőrzést a civil szervezeteken és a politikán keresztül lehet megtenni, így a média a politika kiszolgáltatottjává válhat.

A demokratikus modell azt támogatja, hogy legyen minél több kismédium, alternatív sajtóorgánum, amelyek képviselik egy-egy kisebbségi csoport érdekeit, törekszenek az interaktivitásra, az esélyegyenlőség biztosítására, sőt akár a pozitív diszkrimináció is jellemezheti őket. A demokratikus médiamodell hívei visszautasítják a centralizált-bürokratikus kontrollt.