Skip navigation

VI.2.1. A közösségi internetmédia, azaz a Web 2.0

A web 2.0 (vagy webkettő) kifejezés olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit. Ellentétben a korábbi szolgáltatásokkal, amelyeknél a tartalmat a szolgáltatást nyújtó fél biztosította (például a portáloknál), webkettes szolgáltatásoknál a szerver gazdája csak a keretrendszert biztosítja, a tartalmat maguk a felhasználók töltik fel, hozzák létre, osztják meg vagy véleményezik.

A felhasználók jellemzően kommunikálnak egymással, és kapcsolatokat alakítanak ki egymás között. Az interaktivitás és a fogyasztók egymással folytatott kommunikációja miatt napjainkban alig van olyan oldal, amely köré ne szerveződne valamilyen közösség.

Nem arról van szó, hogy a web 1.0-ban olyan gyökeres változások mentek végbe, hogy kapott egy új verziószámot. Az elnevezés inkább arra utal, hogy egy új típusú hálózat váltja fel a statikus honlapokból felépülő World Wide Web világát. A webkettőt gyakran nevezik internetmédiának, közösségi médiának vagy „socialmedia”-nak is. Az „újmédia” fogalma szorosan kapcsolódik ezekhez a fogalmakhoz, illetve részben fedik is egymást.