Skip navigation

I.2.6. Médiaesztétika

A médiaesztétika a médiatermékek esztétikai elemzésével, a média és a szépség összefüggéseivel, a média művészetbe hajló dimenzióival foglalkozik. Gyakori témája a média és a művészet viszonya, a médiatartalmak esztétikai jellemzői, a média közízlésre (és a közízlés médiára) gyakorolt hatása, a giccs jelenléte a médiában, stb.