Skip navigation

X.3.1. A valóságábrázolás feladata

A fotográfia feltalálása előtt a jeles személyiségek, fontos események, nagy dolgok ábrázolása, és az ábrázolás általi megőrzés feladata a képzőművészetre hárult. A fényképezés megjelenése előtt a festett/rajzolt fizikai képeknek persze nem csupán az volt az egyetlen célja, hogy megörökítsék a valóságot. Egyszerre szerették volna leképezni és megőrizni a dolgokat az utókor számára, ugyanakkor azok puszta látványát többlettartalmakkal, üzenetekkel kibővíteni, akár az objektív látvány kárára. Ezek a művek a katarzis előidézésének igényével születtek. Így váltak többé, mint puszta másolat és így váltak kevesebbé is – hiszen a látvány megőrzéséből az emberi tényezőt nem iktathatták ki.

A XIX. század elején azonban elérkezett az idő, amikor igény támadt a puszta valóság-másolatokra, a művészi ambíció nélküli, dokumentáló jellegű képekre. Ezt az igényt a fotográfia elégítette ki. A fotózás révén született képek mitológiai és teológiai mondanivalója, töblettartalma háttérbe szorult, és fontosabbá vált a valóságot legteljesebben megközelítő ábrázolás nem szubjektív rögzítése. A cél többé nem az élethű műalkotás létrehozása volt, hanem a dokumentálás.

A fotográfia útja azonban hamarosan kettéágazott: Az egyik utat járók megmaradtak a fenti célnál, amely az egyéni életutak és közösségek egyes pillanatainak megőrzésén túl egybefonódott a tudomány, a tömegkommunikáció, a média, a reklám és a public relations céljaival. Az ezen célok jegyében született képek célja a dokumentálás, a tudás átörökítése, megőrzés, szemléltetés, bemutatás, archiválás, közkinccsé-tétel.

A másik út pedig egy új művészeti ág kifejlődéséhez vezetett: a fotóművészethez. A fotóművészet alkotásainak célja pedig ugyanaz, mint bármely másik művészeti ágé: az imént soroltak mellett vagy helyett az önkifejezés, a gyönyörködtetés, az elgondolkodtatás, a katarzis okozása vagy különféle többlettartalmak átadása. (Később a mozgókép fejlődéstörténetében is ugyanez a kettéágazás figyelhető meg: az eljárást egyaránt használja a média és filmművészet, csak más-más célokkal.)