Skip navigation

IV.1. A fényképezés eljárásának felfedezése és fejlődése

Célok

A lecke olyan médiatörténeti alapismereteket tartalmaz, amelyek egyrészt árnyalják a rajz szakos tanárjelöltek képi látásmódját, másrészt segítenek a mindennapokban egyre nagyobb szerepet betöltő fotók céljainak és minőségének megítélésében, harmadrészt szükségesek ahhoz, hogy értelmezni tudják a média világában zajló erőteljes vizualizálódási folyamatokat. A lecke vázlatosan, a teljesség igénye nélkül tekinti át a fényképezés történetét.

(Megjegyzés: A tananyag III., IV. és V. fejezete médiatörténeti alapismereteket tár az olvasó elé. Magyarországon számos olyan könyv kapható, amely az itt leírtaknál sokkal részletesebben és alaposabban tárgyalja a sajtó- és médiatörténet egyes korszakait. E tananyagnak nem az a célja, hogy tökéletesen átfogó tudást nyújtson a média egyes ágainak fejlődéstörténetéről, pusztán egy rövid áttekintést kíván nyújtani, amely révén a hallgató képessé válhat a média világában zajló aktuális folyamatok kiindulási pontjainak, mozgatórugóinak feltérképezésére.)