Skip navigation

II.3.3. Az autoriter (tekintélyelvű) modell

Ezt a médiamodellt ugyanazok jellemzik, mint a totalitárius modellt, a különbség csak annyi, hogy itt a médiumok tulajdonosai gazdaságilag független magánvállalkozók. Ideológiailag azonban mégis meg kell, hogy feleljenek a fennálló hatalomnak. Többnyire az öncenzúra eszközével élnek, hiszen valamilyen érdek fűzi őket a hatalomhoz.