Skip navigation

VI.2.3. Az újmédia fogalomköre

Az újmédia fogalma napjainkban körvonalazódik, pontos és általánosan elfogadott definíciója egyelőre nincs. A fogalmat legtöbbször technológiaként értelmezve digitális, hálózati, interaktív és kreativitást megvalósító eszközök tárházaként említik.

Az újmédia tartalmazza az új tartalmak szabályozásmentes, irreguláris, valósidejű létrehozásának lehetőségét. Tágabb értelemben: „Az újmédia bármely digitális eszközön, interaktív felhasználói visszacsatoláson, illetve kreatív részvételen alapuló, bármikor a mindenkori igény szerinti tartalomhoz való hozzáférést biztosító jelenség.” – írják Schivinski és Dąbrowski lengyel kutatók. Még tágabban értelmezve egyesek a fogalomba beleértik az olyan elemeket, mint a konvergencia, a globalizáció, a kibertér, a digitális gazdaság, az interaktivitás és a hálózati biztonsággal kapcsolatos kérdések.

Szakadát István az újmédia, a hálózati kommunikáció szabályszerűségeit a Médiapédiában következőképpen értelmezte: „Az új média a digitális hálózati kommunikáció révén létrejövő médiatípus átfogó neve. Az új média fogalma magába foglalja a multimédia és interaktív média jellegű tartalmakat, az újszerű egyéni és közösségi cselekvési formákat egyaránt.”[1]

Az Európa Parlament állásfoglalása szerint az újmédián alapuló kommunikációs gyakorlat révén lehetségessé válik az európai közszféra létrehozása.[1]  Szakadát István: Új média, hálózati kommunikáció. http://mokk.bme.hu/archive/szocjegyzet_newmedia. (letöltés ideje: 2013. 11. 20.)