Skip navigation

VI.2.4. Lev Manovich újmédia-megközelítése

A moszkvai születésű Lev Manovich a Kaliforniai Egyetem vizuális művészetek tanszékének professzora, az „új média" alkotója és teoretikusa. Számítógépes animációval, digitális filmmel és fotográfiával, interaktív multimédiás eszközökkel dolgozik, digitális művészeteket oktat. Könyve, a The Language of New Media 2001-ben jelent meg, s azóta számos nyelvre lefordították.[1] Szerinte az újmédia maga a digitális média, annak anyagi és logikai organizációja. Jellemzői visszavezethetők a korábbi médiumokra is, de egészében mégis új minőséget hordoznak.

 

Lev Manovich

(A kép forrása: http://de.wikipedia.org/wiki/Lew_Manowitsch)

 

Manovich az újmédia fogalmát új, nonlineáris-véletlenszerű narrációs technikaként értelmezi, illetve a narratívát felváltó egyéni elemek gyűjteményének tekinti. Szerinte az újmédia öt alapelv mentén határozható meg: 1. numerikus reprezentáció, 2. modularitás, 3. automatizálás, 4. variabilitás, 5. kulturális átkódolás.

Számára az újmédiában nem a hálózatiság a fontos, hanem a technológia, s nem a közösség, hanem a kultúra. Vagy, ahogy maga nevezi, az adatbázis-kultúra, amely a HCI kulturális interfészén keresztül működik. Az adatbázisra nem mint számhalmazra, hanem mint szimbolikus kulturális formára tekint. Manovich kidolgozta az új média-kultúra módszertanát, azaz a kulturális analitikát, amely kulturális adatok vizualizációját jelenti.


[1] Lev Manovich: The Language of New Media (Cambridge: MIT Press, 2001.) című könyvének egy fejezetét az Apertúra magazin adja közre, a szerző rövid életrajzával. http://apertura.hu/2009/osz/manovich-3 (letöltés ideje: 2015.01.26.)