Skip navigation

III.3.3. A periodika fogalma

Az írott sajtó termékeit más szóval periodikának is nevezzük. Az elnevezésben benne van, hogy ezek periodikusan, vagyis bizonyos időközönként, valamiféle rendszerességgel jelennek meg. A könyvet és a periodikát hivatalosan is megkülönbözteti, hogy a könyveknek ISBN-száma van, míg a periodikumok ISSN-számmal rendelkeznek.

ISSN: Az International Standard Serial Number az időszaki kiadványok nemzetközi azonosítója.[1]A Magyar ISSN Nemzeti Központ az Országos Széchényi Könyvtárban, a Gyűjteményszervezési Igazgatóság keretében a Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztály belül működik.[2] Időszaki kiadványoknak, azaz periodikumoknak minősülnek a folyóiratok és a sorozatok. (Sorozatnak minősül az időszaki kiadvány akkor, ha mindig önálló, monografikus művek jelennek meg az egyes részegységekben, és e műveket különböző szerzők írják.)[1] Bővebben lásd: http://www.issn.org/

[2] Bővebben lásd: http://www.oszk.hu/issn_hungary