Skip navigation

VIII.3.5. A médiaagresszió kutatói

Albert Bandura már az 1960-as évek elején kísérletekkel bizonyította, hogy az agresszív modellek megfigyelése – akár élőben, akár a tévé képernyőjén – jelentős mértékben fokozza a tévéző gyermek agresszív késztetéseit.[1]

Erdélyi Ibolya a téma egyik első hazai kutatója. (A televízió a családban, 1988.) Figyelmeztet: a családokban a tv megszabja a napirendet, beleszól a vacsora időpontjába, vagy éppen a tanulás, játék lefolyásába.

George Gebner, a téma egyik vezető (magyar származású) kutatója nem azt tartotta a médiaerőszak legnagyobb veszélyének, hogy közvetlen módon erőszakot vált ki a befogadóból, hanem azt, hogy átalakítja, torzítja a világról alkotott elképzelésünket. Gebner megkülönböztette a régi, például a népmesékben tetten érhető, szelektíven alkalmazott és dramaturgia által motivált agressziót a kereskedelmi céllal előállított, öncélú, ok-okozati összefüggésektől mentes ún. vidám erőszaktól, amely happy enddel végződik.[2]

Marcel Frydman 1993-as kutatásaival[3] alátámasztja, hogy az erőszakos filmek látványa jelentősen és szignifikánsan növeli a gyermek vagy a serdülőkorú agresszivitását, amennyiben az nincs felkészítve a látottakra. Tanulmányával nyilvánvalóvá teszi a pedagógusok közvetlen érdekeltségét a témában: pedagógiai módszereket kell kidolgozni annak érdekében, hogy a gyerekeket felvértezzük a befolyásoló törekvések ellen. Frydman volt az egyik első, komplex prevenciós programot kidolgozója.[1] Bandura, A. & Ross, D. & Ross, Sh. A. ([1963] 1981) Film által közvetített agresszív modellek utánzása. In: Csepeli György (szerk.) Csoportlélektan. Budapest, Gondolat, 515–525. old.

[2] Gebner, George: A média rejtett üzenete. Budapest, Osiris Kiadó & MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, 2000.

[3] Marcel Frydman: Televízió és agresszió című könyvében. Pont Kiadó, Budapest, 2004.