Skip navigation

II.1. A felgyorsult információáramlás és a média térnyerése

Célok

A rajz szakos tanárjelöltek művészettörténeti tanulmányaikból jól tudják, hogy ha áttekintjük a kultúra- és a művészettörténet nagy korszakait, az a benyomásunk támad, hogy azok egyre gyorsabban váltják egymást. Míg az ókori kultúrák több száz vagy akár több ezer éven át szinte változatlan formában ölelték át a társadalmat, ahogy közeledünk napjaink felé, egyre gyakrabban történnek kardinális szemléletbeli váltások, megújulások, egyre rövidebbek a művészettörténeti és művelődéstörténeti stíluskorszakok. A XX. századtól már nem is beszélhetünk korszakokról, elérkezik az „izmusok” időszaka (pl. impresszionizmus, szimbolizmus, fauvizmus, futurizmus, stb.). A XXI. században már „izmusokról” sem beszélhetünk, inkább csak trendekről, amelyek akár egy éven belül többször is váltják egymást, sőt, egy társadalmon belül több létezhet párhuzamosan. Az uralkodó nézetek, szemléletek egyre gyorsuló váltakozásának egyik oka minden bizonnyal a felgyorsult információáramlás. Az ezzel kapcsolatos változásokra mutat rá ez a lecke.