Skip navigation

VIII.1.3. A propaganda

A propaganda célja bizonyos nézetek elterjesztése, a befogadók meggyőzése, véleményük befolyásolása. Leginkább a politika területén jellemző, de egy termék vagy szemlélet, felfogás, világnézet népszerűsítésére is használják.

A propaganda a latin propagare szóból ered, melynek jelentése: „terjeszteni”. Eredetileg a szó a katolikus egyház 1622-ben létrehozott adminisztratív szerve, az úgynevezett Congregatio de Propaganda Fide nevéből származik. A szervezet tevékenységének középpontjában a nem katolikus országokban való hittérítés állt. Az 1790-es évektől fogva a kifejezést a világi propagandatevékenységre is alkalmazták. Az propaganda kifejezés negatív konnotációja a 19. század közepén alakult ki, amikor a politikai szférában használni kezdték.[1]

A propaganda a sajtó története folyamán gyakran begyűrűzött a híradásokba. Jellemző példái ennek az ’50-es években készült, Rákosi Mátyást és rendszerét éltető filmhíradós anyagok. De háborúk idején is gyakori, hogy a hírműsorok a háború céljának fontosságát, az abban való részvétel hasznosságát propagálják.

A modern médiafelfogás értelmében a híradásokban nincs helye sem politikai, sem vallási vagy világnézeti propagandának. A gyakorlatban viszont nagyon nehéz definiálni, hogy mi az, ami már kimeríti a propaganda fogalmát.[1] Diggs-Brown, Barbara: Strategic Public Relations: Audience Focused Practice. 2011. 48. o.