Skip navigation

VI.1.1. Az internet forradalma

Az internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, ami az internet protokoll (IP) révén felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a WWW (World Wide Web). Az internet kifejezés nemzetközileg elterjedt szó, az angol eredetű internetwork szóból ered, mely azt jelenti: hálózatok közötti, hálózatok hálózata.[1] E számítógépek millióit összekötő hálózat eredménye egyfajta kibertér, amely a valódi világ mellett alternatív teret biztosít.

Az adatok utazhatnak telefonvonalak, hálózati kábelek vagy kommunikációs műholdak segítségével. Az internet tehát nem egy fizikai hálózat, hanem annak módja, ahogy a hálózatokat összekötik, hogy egymással kommunikálni tudjanak. Minden hálózat, amely az internethez csatlakozik, önálló életet él.

Kialakulása a hidegháború időszakára nyúlik vissza: 1969-ben a Pentagon, az Egyesült Államok védelmi minisztériuma egyik részlegében kezdték fejleszteni, mint atomcsapást is túlélni képes, decentralizált kommunikációs rendszert.[2]

Az internet a '90-es évek elején terjedt el. Azóta olyan gyorsan növekszik, hogy minden erre vonatkozó számadat pár hónap alatt elavul. Az internetre kapcsolt számítógépek száma havi átlagban 10–15%-kal vagy még többel növekszik. Forradalmasította és felgyorsította a kommunikációt, hiszen az üzenetekre azonnal érkezhet válasz, akár a világ legtávolabbi pontjáról is.

Az egyirányú, üzenetszórásos médiumokkal ellentétben a felhasználó nem csak passzív befogadó, hanem maga is információforrás, aki megválaszthatja, hogy milyen információra kíváncsi, vagy milyen más információforrásokat követ.

Az internet megjelenése és elterjedése óriási hatással volt és van a tudományos kutatásokra, a kommunikáció világára, de az emberek életmódjára, életvitelére, szabadidős tevékenységeire, sőt, az emberi kapcsolatokra is. Átalakította az informálódási szokásokat és ezáltal a gondolkodást is.[1] Wikipédia szócikk: Internet. http://hu.wikipedia.org/wiki/Internet (letöltés ideje: 2015.01.27.)

[2] Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó, Budapest, 2002., 243.old.