Skip navigation

X.4.6. Multimédia-művészet

A művészetben a multimédiás mű olyan alkotást jelent, amely többféle érzékszervünk által hat (látvány, fény, hang, illat, stb.) és valamilyen módon interakcióra készteti a felhasználót, a nézőt. A multimediális műalkotások többnyire performance-ok vagy gépezetek formájában születnek meg.

Joan Heemskerk és Dirk Paesmans 1993-ban létrehoztak egy webhelyet, amelyet ők műalkotásként definiáltak: http://wwwwwwwww.jodi.org/ [1] Azt kívánták demonstrálni, hogy az internet nem csupán információk halmaza, hanem művészeti médium, mint a video vagy a fotó. Első ránézésre az oldal tartalmi hibának látszik, hiszen össze-vissza kódolások, villódzó jelek és számok halmaza. A széteső oldal az internet egyik alapvető esztétikai tulajdonságát hivatott bemutatni: a hibát. Az oldal sokak szerint nem csak esztétikai, hanem konceptuális szinten is hat. A weblap forráskódjába a művészek egy korrekten megszerkesztett hidrogénbombának a vázlatos rajzát rejtették el, ami felrobban, amint valaki megpróbálja HTML-kódként értelmezni. Így válik az elképzelés szerkezetté, ami megjeleníti a művészetet, ez pedig a konceptuális művészet sajátos tulajdonsága.[1] Az oldal ma is létezik, megtekinthető.