Skip navigation

I.2.3. Médiaszociológia

A médiaszociológia a szociológia és a médiatudomány határterülete. A szociológia a társadalmi élet összetevőit, a társadalmi folyamatokat, a csoportok, szervezetek, intézmények életének, működésének törvényszerűségeit, szabályait és folyamatait vizsgáló elméleti és gyakorlati tudomány. A médiaszociológia azt vizsgálja, hogyan hat a média a társadalomra, hogyan vesz részt a közösségek életében, mennyire és hogyan szól bele a családok, közösségek életébe, hogyan befolyásolja a társas élet működését, a viselkedési formák alakulását, a társadalom összetételét, rétegződését. Napjainkra a média a társadalmi élet egyik legfontosabb fórumává, szocializációs színtérré vált, így a szociológusok kutatásaiban is egyre nagyobb szerepet játszik.