Skip navigation

I.3.6. Kultúraközvetítés, közművelés, közízlés-formálás

E funkciócsoportot hasonló viták övezik, mint a szocializáló-nevelő funkciót. A közízlést a média szándékain kívül is formálja, alakítja, hiszen amit a fogyasztó gyakran lát/hall, az épül be a gondolkodásába, ízlésvilágába. Ennek a felelősségét is át kell érezniük a médiatartalmak létrehozóinak.

A média képes eljuttatni fogyasztóihoz az adott közösség, társadalmi csoport, nemzet kulturális és szubkulturális értékeit illetve a közöttük kisebbségben élők, és a környező országokban élők kulturális értékeit, de akár a távoli kultúrákat is. Európában e funkciót a közszolgálati médiának kötelessége felvállalni. A kereskedelmi média ritkán vállalkozik direkt módon a kultúraközvetítésre, félve attól, hogy nézőtábort veszít. Ennek kapcsán folyton visszatér a dilemma: a kínálatnak a kereslethez kell alkalmazkodnia, és olyanná kell válnia, ami az embereknek tetszik? Vagy meg kell próbálnia formálni az igényeket, mintát és példát mutatni, kockáztatva ezzel, hogy elveszíti a közönségét?