Skip navigation

IX.3.2. NMHH − Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Országos hatáskörű, a média és a hírközlés szabályozására hivatott autonóm államigazgatási szerv Magyarországon, amely 2010-ben jött létre.

Az NMHH elnöke a médiatörvény felhatalmazása alapján frekvenciadíjakkal, hírközlési azonosítók lekötéséért és használatáért fizetendő díjakkal, felügyeleti és hatósági eljárási díjakkal kapcsolatban hozhat rendeletet. Feladatai:

  • Az elektronikus hírközlési piac zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének biztosítása.
  • Az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekeinek védelme.
  • A tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése.
  • Az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelelő magatartásának felügyelete.