Skip navigation

X.4.1. Médiatechnológiák a művészetben

A technikai és technológiai fejlődés a gondolkodásmód és az igények átalakítása mellett közvetett módon is hatott a képzőművészetre. Az alkotók felfedezték a technológiai eszközökben rejlő lehetőségeket és rájöttek, hogy azok különféle eljárások révén alkalmasak arra, hogy általuk képződjön meg egy-egy műalkotás.

Kialakultak különféle irányzatok, amelyeket a világ különböző pontjain más-más elnevezésekkel illettek. A technika gyors fejlődése és változása miatt a média ihlette művészeti tevékenységek és műfajok fogalomköre nem igazán tudott kiforrni, egyértelművé válni.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül tekintünk át néhány ilyen irányzatot. Definiálásuk azonban nehéz vállalkozás, hiszen az egyes fogalmak összemosódnak.