Skip navigation

I.3.3. Szórakoztatás

A szórakoztatás ugyancsak „ősi” funkciója a médiának, hiszen már az első sajtótermékek készítői felismerték, hogy az újságokban a tájékoztatás lehetősége mellett ott rejlik a szórakoztatásé is.

E funkció fontos küldetése lett a nyomtatott sajtón kívül a rádiónak és a televíziónak is. Kialakultak azok az újságok, rádió- és tévéműsorok, amelyek elsődleges (és sokszor egyetlen) célja a szórakoztatás. Ezeknek természetesen van létjogosultságuk, ám egyre többen mutatnak rá, hogy a média sokszor nem igényes módon szórakoztat, hanem alpárivá válik a nézettség, hallgatottság, olvasottság hajszolása következtében.

Napjainkra jellemzővé vált egy olyan jelenség is, amely összemossa a tájékoztatást és a szórakoztatást: az infotainment. Az angol eredetű szóösszetétel az információ és szórakoztatás (information és entertainment) szavakból tevődik össze, az információ szórakoztató formában történő átadására utal. Ez a jelenség akkor okozhat problémát, ha a szórakoztatóvá tétel miatt sokszor sérül a hírek objektív kezelése és megfelelő súlyozása, vagy ha torzul az információ.