Skip navigation

IX.3.1. ORTT − Országos Rádió és Televízió Testület

Az Országgyűlés által létrehozott magyarországi állami szervezet volt 1996 és 2010 között. Ma már nem létezik. E testület feladata volt annak vizsgálata, hogy a műsorszolgáltatási jogosultságot szerzett rádiók és televíziók működése megfelelt-e a törvényben és a műsorszolgáltatási szerződésben foglaltaknak. Ha törvénysértést, szerződésszegést tapasztalt, büntetést szabott ki. 2010-ben a Nemzeti Hírközlési Hatóságot és az ORTT-t összevonták, létrejött az NMHH.