Skip navigation

Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

 • A nyomtatott sajtó nemzetközi története. In: Szabadbölcsészet: Médiatörténet. ELTE tananyag. http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=544&tip=0
 • Antik Sándor: Vizuális megismerés és kommunikáció. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2010.
 • Bagdikian, Ben H. : Az új médiamonopólium. Fordította: Müller Ákos. CompLex Kiadó, Budapest, 2012.
 • Bandura, A. & Ross, D. & Ross, Sh. A. [1963] Film által közvetített agresszív modellek utánzása. In: Csepeli György (szerk.) Csoportlélektan. Budapest, Gondolat, 1981.
 • Barbier, Frédéric –Lavenir, Catherine Bertho: A média története. Fordította: Balázs Péter. Osiris kiadó, 2004.
 • Békési Sándor: A kép, amely visszanéz ránk. Az animációs film esztétikájának etikai vonatkozásai. In. Szávai Ilona (szek.) Tévé előtt – védtelenül? Fordulópont, 2010.
 • Bernáth László: Új műfajismeret. Jegyzet. www.websonic.hu/public/tg/suli/2/file/mufajismeret.doc‎
 • Boris Groys: Médiaművészet a múzeumban. Balkon 2006/1. http://www.balkon.hu/2006/2006_1/02boris.html (letöltés ideje: 2015.04.12.)
 • Bryson, Norman − Holly, Michael Ann − Moxey, Kieth: Visual Culture. Images and Interpretations. Wesleyan University Press, Hanover-London, 1994.
 • Campbell, W. Joseph, The Spanish-American War: American Wars and the Media in Primary Documents, Introduction. http://academic2.american.edu/~wjc/spanish10.htm (letöltés ideje: 2014.11.02.)
 • Császi Lajos: A média tabloidizációja. In: Császi Lajos: A Mónika-jelenség kulturális szociológiája. Gondolat Kiadó, 2011.
 • Diggs-Brown, Barbara: Strategic Public Relations: Audience Focused Practice. 2011.
 • Doboviczki Attila T., Készman József: A képzőművészeti fotóhasználat. Itt és Most - tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék felkérésére, az NKA Fotóművészeti Szakma Kollégiuma támogatásával.
 • F. Orosz Sára DLA: Vizuális kommunikáció, esztétika. Egyetemi jegyzet. Gödöllő, 2010.
 • Film- és médiafogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 2002.
 • Forgó Sándor: Kommunikációelmélet − Kommunikációs ismeretek. E-learning tananyag. http://forgos.ektf.hu/wp-content/tananyagok/fs_komm_egyetemi/obj/ie_0001_0_0_0/0001_0_0_0.htm
 • Frydman, Marcel: Televízió és agresszió című könyvében. Pont Kiadó, Budapest, 2004.
 • Gálik Mihály: Médiagazdaságtan. Aula Kiadó, 2003.
 • Gammawinmedia.hu: Napi öt órát ülnek a net és a tévé előtt a fiatalok. http://www.gammawinmedia.hu/c.php?c=napi-ot-orat-ulnek-a-net-es-a-teve-elott-a-fiatalok-92 (letöltés ideje: 2014.01.05.)
 • Gebner, George: A média rejtett üzenete. Budapest, Osiris Kiadó & MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, 2000.
 • Glinn, Kevin: Tabloid Culture. Duke University Press, Durham, 2000.
 • Gombrich, E.H.: The Visual Image. In: Scientific American 1972. szeptember. Magyarul megjelent A látható kép címmel. In: Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció II., Budapest, Közgazdasági és Jogi kiadó, 1978.
 • Gronbeck, Bruce: Popular Culture, Media and Political Communication." In: D. L. Swanson and D. Nimmo (szerk.) New Directions in Political Communication. Newbury Park, 1990.
 • Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Századvég Könyvtár, 1993.
 • Hannah, Mark: The Importance and Challenges of Universal Media Literacy Education http://www.pbs.org/mediashift/2009/08/the-importance-and-challenges-of-universal-media-literacy-education239/
 • Helmich Dezső - Szántó Zsolt: A kultúra fogalmáról. In: Metodológia, társadalom, gazdaság: In memoriam Bertalan László. Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2004.
 • Herman József – Mester Mónika: A rádiós hírszerkesztés alapjai. In: Médiakutató 2001/3. szám.
 • Horányi Özséb - Szabó Levente: A kommunikáció ágenséről. In: Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció. AKI-Typotex, Budapest, 2006.
 • Journality.hu: Joseph Pulitzer. http://www.journality.hu/Joseph-Pulitzer/39/359/0
 • Kálmán László: Médium, média, médiumok, médiák. In.: Nyelv és tudomány. 2011.02.14. http://www.nyest.hu/hirek/medium-media-mediumok-mediak (letöltés ideje: 2015.04.26.)
 • Kókay – Buzinkay – Murányi: A magyar sajtó története. MÚOSZ Sajtókönyvtár. Sajtóház Lap- És Könyvkiadó, 2001.
 • Kolta Magdolna – Tőry Klára: A fotográfia története. A Digitális Fotó Magazin kiadványa, Digitálfotó Kft., 2007
 • Kolta Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete. Magyar Fotográfiai Múzeum, 2003.
 • Kommunikáció. Wikipédia szócikk. http://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunik%C3%A1ci%C3%B3
 • Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia: A kép szócikk. http://ktnye.communicatio.hu/index.php?title=K%C3%A9p
 • Kováts Borbála: Az elektrografika és az elektrográfia – Két fogalom természetrajza. Képírás internetes folyóirat, 2011.04.23. http://kepiras.com/2011/04/az-elektrografika-es-az-elektrografia-ket-fogalom-termeszetrajza/ (letöltés ideje: 2015.04.10.)
 • Langer, Helmut: Visuelle Gestaltung − visuelle Inflation. In: Format, 17/2., 1985.
 • Lippmann, Walter: A külvilág az elménkben. In: Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Tersényi Tamás (szerk.): Média – Nyilvánosság – Közvélemény. Gondolat,  Kiadó, Budapest, 2007.
 • Magyar Virtuális Enciklopédia: Információs kapuőr szócikk. Összeállította: Bajomi-Lázár Péter. Utolsó frissítés: 2004. november 15. © 2004 MTA
 • Magyarország Alaptörvénye. http://mediatorveny.hu/dokumentum/4/Alaptorveny.pdf
 • Manovich, Lev: The Language of New Media (Cambridge: MIT Press, 2001.) című könyvének egy fejezetét az Apertúra magazin adja közre, a szerző rövid életrajzával. http://apertura.hu/2009/osz/manovich-3 (letöltés ideje: 2015.01.26.)
 • Mary Warner Marien: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete, Typotex Kiadó, 2011.
 • Mirzoeff, Nicholas: Mi a vizuális kultúra? In: Ex-Symposion, 2000/32-33. szám. Ex-Symposion Alapítvány, Veszprém.
 • Mitchell, W. T. : Mi a kép? In: Bacsó Béla (szerk.) Kép, fenomén, valóság. Budapest, Kijárat Kiadó, 1997.
 • Mumford, Lewis: A gép mítosza. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986.
 • Myat Kornél:  Médiaelméletek és a késő-modern médiakörnyezet. In: Médiakutató, 2010. nyár. http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/04_mediaelmelet (letöltés ideje: 2015.05.04.)
 • R. M. Liebert, O.N. Larsen, G. Gerbner és R.E. Goranson kutatásait összesítette Marcel Frydman: Televízió és agresszió című könyvében. Pont Kiadó, Budapest, 2004.
 • Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ honlapja, http://capacenter.hu/robert-capa/
 • Sárga újságírás. Wikipédia szócikk. http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rga_%C3%BAjs%C3%A1g%C3%ADr%C3%A1s
 • Shannon, C. E. − Weaver, W.: A kommunikáció matematikai elmélete. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, 1986.
 • Stone, Allucquere Rosanne: A szellem teste. Replika, 17-18., 1995.
 • Sulák Ádám: A transzmédia fogalma és a sztori fogyasztói szemmel. 2013. http://layer11.blog.hu/2013/02/19/a_transzmedia_fogalma_es_a_sztori_fogyasztoi_szemmel (letöltés ideje: 2014. 02.03.)
 • Sükösd Miklós − Csermely Ákos (szerk.): A hír értékei. Etika és professzionalizmus a mai magyar médiában.  Média Hungária könyvek, 2001.
 • Szakadát István: Új média, hálózati kommunikáció. http://mokk.bme.hu/archive/szocjegyzet_newmedia. (Letöltés ideje: 2013.11. 20.)
 • Szuromi Pál: Sorvadó szempárok – Látáskultúránk pozíciói (2010) In: Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 5. A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Szeged, Bába Kiadó.
 • Vekerdy Tamás: A képernyők varázsa. In: Szávai Ilona (szek.) Tévé előtt – védtelenül? Tanulmányok a média hatásáról. Pont Kiadó, 2010. 14-15. old.
 • Vida Ágnes: Tévézhet-e a baba? 2013.12.05. http://www.kismamablog.hu/baba-jatek/ipadezhet-a-baba
 • Zalai Hírlap Online: Fénymásolás története: idén lesz 76 éves. 2014.07.15.  http://zaol.hu/kultura/fenymasolas-tortenete-iden-lesz-76-eves-x-1634191 (letöltés ideje: 2015.04.10.)