Skip navigation

IV.1.1. A fotográfia fogalma, céljai

A fotográfia vagy fényképészet nem más, mint a fény által közvetített képi információk rögzítése technikai eszközök (fényképezőgép, fényérzékeny anyag stb.) segítségével.  Elnevezése a görög φως phos („fény”), és γραφις graphis („rajz”) szóból ered, tehát „fénnyel rajzolást” vagy „fényrajzot” jelent. Tág értelemben véve a fényképezés is a média fogalma alá sorolható.

A fotográfia célja lehet gyakorlati vagy művészi. Kezdetben a fotó nem akart többnek látszani, mint precíz, valóságot leképező eszköz  – ezt jelzi az is, hogy a világkiállításokon a tudományos és technikai újítások között kapott helyet. A 19–20. század fordulóján kezdték egyre szélesebb körben művészetként elismerni, kialakultak a fotóművészet sajátosságai. Közben szétváltak a nem művészi igényű fotózás különböző területei is, hiszen más és más kvalitásokat és technikát igényel pl. a portréfotó, a természetfotó, a sajtófotó, a reklámfotó, stb.