Skip navigation

VII.3. A média teremtette virtuális valóság és annak dilemmái

Célok

Napjaink emberének élményei, tapasztalatai folyamatosan virtualizálódnak, a mindennapokban végzett cselekvések egyre nagyobb része tevődik át egy virtuális színtérre. Fontos, hogy a pedagógusjelöltek szembenézzenek ezzel a jelenséggel, képesek legyenek megérteni a jelenség hátterében munkáló folyamatokat. Ez csak úgy lehetséges, ha tisztában vannak a virtualitás mibenlétével, terepeivel, veszélyeivel. Ehhez próbál segítséget adni a következő lecke.