Skip navigation

I.2.2. Médiatudomány, médiaelmélet

A médiatudomány a kommunikációtudomány egyik területe. Sokan úgy vélik, hogy akár önálló tudományágként is tekinthetünk rá, amely a kommunikációtudományból nőtt/nő ki a média jelentőségének fokozódásával párhuzamosan. Úgy a nemzetközi tudományos életben mint a hazaiban gyakran használatos a Kommunikáció- és médiatudomány (Communication and media science) kifejezés, amely arra enged következtetni, hogy a médiával kapcsolatos tudásanyag egyre jelentősebbre duzzad a kommunikációtudományon belül.

A médiatudomány a médiával, annak definiálásával, változásával, valamennyi megjelenési formájával, azok csoportosításával, vizsgálatával, működésével, mechanizmusaival, hatásaival, stb. foglalkozik.

A médiaelmélet és a médiatudomány kifejezéseket sokszor egymás szinonimájaként használják, noha a médiaelmélet kifejezés inkább a médiatudomány által kitermelt, a médiával kapcsolatos elméletekbe nyújthat betekintést. A fogalmak pontos definiálása még a jövő kutatóira vár.

A médiajelenségeket többnyire interdiszciplináris megközelítésben vizsgálják a tudósok, más tudományágakat hívva segítségül. Így jöttek létre az alábbiakban ismertetett határterületek.