Skip navigation

A tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések

1. Feladat

Kapcsolja össze az állításokat a fogalmakkal!

a) cenzúra

b) propaganda

c) juxtapozíció

d) rezonanciaeffektus

e) főáramlathatás

1. Leginkább a politika területén jellemző, de egy termék vagy szemlélet, felfogás, világnézet népszerűsítésére is használják, célja bizonyos nézetek elterjesztése, a befogadók meggyőzése, véleményük befolyásolása.

2. Mivel a média formálta valóságkép bizonyos elemeiben megegyezik a mindennapi tapasztalatokkal, a néző hajlamos az ismeretlen elemek elfogadására is – a média ezt kihasználva egyfajta rezgés-kényszert gerjeszt, amely alakítja a közvéleményt.

3. A média egy szűk kör véleményét többségi véleményként jelenít meg, melynek következtében a néző hajlamos azzal még akkor is egyetérteni, ha ellentmond a saját tapasztalatainak.

4. A kép és az azzal párhuzamosan elhangzó szöveg önkényes társítása, amely a nézői sztereotípiákra, előítéletekre alapoz.

5. Az információk hozzáférhetőségének és terjesztésének a felügyelete, elsősorban politikai és morális alapokon.

Enable JavaScript

2. Feladat

Kapcsolja össze az állításokat a fogalmakkal!

a) Katarzis-elmélet

b) Ópium-elmélet

1. Ha agresszivitással teli filmet nézünk vagy játékot játszunk, azzal kiéljük agresszív hajlamainkat, és nem közvetítjük azokat hús-vér embertársaink felé. Az erőszak szemlélése az agresszív késztetések alóli felszabaduláshoz vezet.

2. A médiában látott erőszak eltompítja az érzékeket, érzéketlenné válunk az agresszió megnyilvánulásaival szemben, így közönyössé válunk a valóságban tapasztalható erőszakos cselekmények iránt is.

Enable JavaScript