Skip navigation

X.2.2. A vizuális művészet, és ami azon túl van

A mesterséges képek, képmások száma a fotografálás kora előtt jóval alacsonyabb volt, és ezek létrehozásában majdnem mindig ott munkált az önkifejezés és a katartikus élmény nyújtásának szándéka. A fényképezés és a mozgóképrögzítési eljárások elterjedése óta azonban egyre nagyobb mennyiségű fizikai kép keletkezik, melyek létrejöttében ilyen ambíciók egyáltalán nem játszanak szerepet.

A vizuális művészet tárgykörébe tartoznak az önkifejezés vágyától motivált és a katarzis-okozás szándékától vezérelve létrehozott, látás útján befogadható alkotások. Ebből következik, hogy a nem ilyen célokkal, hanem a dokumentálás, archiválás, informálás, tájékoztatás, ismeretterjesztés, figyelemfelkeltés, szórakoztatás, meggyőzés, szemléletformálás, propaganda, stb. céloktól vezérelve létrejövő, látás útján befogadható tárgyak tartoznak a vizuális művészet tárgykörébe.

A képző- és iparművészet mellett ott van egy folyamatosan duzzadó halmaz, amely a vizualitáson alapul és az emberi kultúra részét képezi, de nem sorolható a vizuális művészet fogalma alá. Ezek nagyrészt a vizuális média termékei, vagy nevezhetjük őket a vizuális tömegkultúra termékeinek is.