Skip navigation

VII.1.2. Tartalomkészítés a tömegkommunikáció korában, az újmédia korszaka előtt

A hagyományos tömegkommunikációs eszközökre az volt jellemző, hogy kevesek szólítottak meg hatalmas tömegeket. Nem volt mindenki számára adott az a lehetőség, hogy a széles nyilvánosság számára elérhető információkat tegyen közzé.

Ahhoz, hogy valakinek a cikkét leközöljék a lapok, vagy műsoridőhöz jusson valamelyik rádiónál, televíziónál, évekig kellett tanulni, gyakornokoskodni. A „szamárlétra” megjárása volt a garancia arra, hogy ha valaki odajut, hogy alkalma adódik megszólítani a nyilvánosságot, akkor azt a lehető legnagyobb szakmai tudás birtokában, a lehető legnagyobb felelősséggel tegye. A rovatszerkesztők, felelős szerkesztők kíméletlenül visszadobták a rosszul megfogalmazott mondatokat, a gyenge minőségű anyagokat. Igaz, az egyes médiatartalmak elkészítésére általában több idő állt rendelkezésre, a témákban jobban el lehetett merülni. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a tény- és véleményműfajok elkülönítésének, szigorúan betartották a műfaji követelményeket.

Az újmédia korszaka előtt a tartalomkészítők valóban nagyhatalmú kapuőrök voltak, akik jelentős hatást tudtak gyakorolni a társadalomra. (Különösen igaz volt ez pl. a rendszerváltás előtti Magyarországon, amikor csak egy televíziót lehetett fogni.)

Természetesen mindig voltak olyanok is, akik érdemtelenül kerültek ezekbe a kiváltságos pozíciókba, illetve odakerülésük oka nem (csak) a szakmai felkészültség volt, hanem a protekció, a politikai/gazdasági érdek. Összességében azonban sokkal nagyobb szűrésen mentek át az információk, mint napjainkban. Az információk formába öntését szinte minden esetben bizonyos professzionalizmus jellemezte, hiszen azt nem laikusok, hanem szakemberek végezték.