Skip navigation

II.3. Normatív médiamodell-elméletek

Célok

A média szerepével, erkölcsi feladataival kapcsolatosan többféle felfogás létezik, melyek abban térnek el egymástól, hogy más-más társadalmi értékeket helyeznek a középpontba. Ahhoz, hogy a tanárjelöltek elősegíthessék a felnövő nemzedékek tagjainak tudatos és kritikus médiafogyasztóvá válását, feltétlenül ismerniük kell e modellek jellemzőit, előnyeit és hátrányait.