Skip navigation

III.3.4. A nyomtatott sajtóban rejlő lehetőségek napjainkban

Amikor még a nyomtatott sajtó volt az egyetlen hírforrás, a legtöbb európai és amerikai nagyvárosban bevált gyakorlat volt az, hogy a különböző lapok kiadtak egy reggeli és egy esti számot is − így juthattak hozzá az olvasók a legfrissebb, legaktuálisabb hírekhez. Az újságok címlapjain általában a “hard news”-ok, azaz a kemény hírek (politika, hadügy, a hétköznapi életre legerősebb hatást gyakorló témák) kaptak teret, hiszen ezek érdekelték leginkább az embereket. Az újságárusok, rikkancsok is ezek kántálásával próbálták eladni az újságokat. Amikor elterjedt a hírek szinte azonnali leközlését lehetővé tévő rádió, az újságok iránti érdeklődés folyamatosan csappant − bár sosem szűnt meg teljesen.

A rádió, a tévé és az internet korában az újságok igyekeznek megtalálni azokat a területeket, amelyeken megmutatkozhatnak az előnyeik. Ezek az előnyök a következők lehetnek:

Bizonyos helyzetekben például praktikusabb hírforrás az újság: buszon, vonaton, váróteremben, nyaralás alkalmával a legtöbb ember még újságot olvas, hiszen az újságolvasás nem függ a technikai lehetőségektől, nem kell hozzá áram, készülék, internet-hozzáférés.

A nyomtatott sajtó munkatársai úgy igyekeznek tartani a versenyt, hogy a híreket precízebben, igényesebben, pontosabban próbálják megfogalmazni, mint ahogyan azok a rádióban, tévében elhangzanak. Az írott szónak és a nyomtatásban olvasott szövegnek sokan még mindig nagyobb hitelt tulajdonítanak, mint a tévében, rádióban elhangzónak, vagy az internetre feltöltöttnek.

A nagy múltú lapoknak presztízse van, nagy tudású újságírókat foglalkoztatnak, akikben sokan jobban megbíznak, mint az elektronikus média szerkesztőiben. Sok családban hagyománya van egy-egy napilap „járatásának”, a kihordó által kézbesített lapot szertartásosan lapozzák végig.

További előny lehet, hogy az újság hírein el lehet időzni, az olvasó megválaszthatja, milyen tempóban és sorrendben olvassa el azokat − noha ez az internetre is igaz. Ha archiválásról van szó, akkor azonban előnyt élveznek a nyomtatott lapok, hiszen azok eltehetők, a cikkeket ki lehet belőlük vágni.