Skip navigation

I.2. A médiatudomány és határterületei

Célok

A médiatudomány a kommunikációtudomány egyik igen dinamikusan fejlődő, de nem túl nagy múltra visszatekintő ága. A médiajelenségeket azonban többnyire interdiszciplináris megközelítésben vizsgálják a tudósok. A következő lecke célja, hogy rövid áttekintést adjon arról, hogy a médiatudomány hogyan viszonyul a többi tudományhoz, és milyen határterületei vannak. A lecke kitér a médiaismeret és a médiaoktatás mibenlétére is, amely fogalmak tisztázása különösen fontos a tanárjelöltek számára jövőbeli munkájuk hatékonyságához.