Skip navigation

I.2.4. Médiapszichológia

A pszichológia vagy lélektan az emberi gondolkodással és viselkedéssel foglalkozó tudomány. Ennek a médiához kapcsolódó aspektusai képezik a tárgyát a médiapszichológiának. A médiapszichológia azt vizsgálja, hogy az egyén hogyan értelmezi a médiából érkező impulzusokat, azok hogyan hatnak rá, mire késztetik, hogyan alakítják át viselkedését. Egyre többet kutatott, a médiapszichológia területéhez kapcsolódó területek pl. a médiamanipuláció vagy a médiaagresszió kérdéskörei. A médiapszichológia egyik ága a reklámpszichológia, amely a médiatartalmak hatóterében változó fogyasztói szokásokat, a vásárlói döntések mögött álló motivációkat, a médiában kódolható üzenetek és a termékek birtoklásának hatásait vizsgálja.