Skip navigation

I.3.5. Szocializáció, nevelés

A média szocializáló-nevelő funkciója gyakorta képezi viták tárgyát. Vannak, akik szerint nincs szükség arra, hogy a média "ráerőszakolja" fogyasztóira az általa jónak tartott viselkedési és erkölcsi normákat. Mások szerint viszont a médiának kötelessége ezeket felvállalni, hiszen felelős azért, hogy milyenek a társadalom erkölcsei.

Tény, hogy a hagyományos szocializációs terepek (családi, baráti, egyházi, iskolai, munkahelyi közösségek) részben elveszítették korábbi jelentőségüket. Mivel az emberek médiával töltött ideje jelentősen megnőtt, így a szocializáció felelőssége nagyban a médiára hárult.

A média bizonyos értelemben kénytelen felvállalni az emberek társadalmi beilleszkedéséhez szükséges normák, magatartásminták, értékek és ismeretek közvetítését. Más kérdés, hogy melyik médium mennyire teszi ezt felelősségteljesen és tudatosan, illetve a társadalom számára valóban hasznos normákat és mintákat közvetíti-e.